Jubileumslogotyp-gron

Seminarium om digitalisering av samhällsbyggandet
2017-04-26

SamGIS Skåne är medarrangör till ett seminarium om digitalisering av samhällsbyggandet. Arrangemanget är en del i Lunds Universitets 350-årsfirande.

Seminariet behandlar vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen har inom det svenska samhällsbyggandet, dvs. planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Idag råder en fragmentiserad situation inom samhällsbyggandet där den digitala informationen inte delas på ett bra sätt mellan aktörerna. Målet är att alla aktörer ska kunna dela information på ett sådant sätt att dubbelarbete minimeras samt att alla får tillgång till den information som hen behöver. Detta gäller alla aspekter av den ”smarta stadens” utveckling och förverkligande.

Under denna dag ges föredrag som beskriver hur geografiska informationssystem (GIS) och Building Information Modelling (BIM) används inom samhällsbyggande och hur industrialiseringen kan ökas. Vi belyser även visioner om utvecklingen inom akademi, offentlig förvaltning och industri.

Seminariet är gratis (Universitetet bjuder på kaffe med tilltugg men lunchen betalas av deltagarna själva). Föranmälan krävs och görs via Lund Universitets hemsida senast 2017-04-19. Länk till arrangemanget på Lunds Universitets hemsida

norrastation

Tematisk kartografi och statistik, 1 februari 2017
2017-02-01

Välkommen på utbildande workshop inom ämnet tematisk kartografi och statistik i regi av SamGIS Skåne.

Vi träffas onsdagen den 1 februari 2017 på Glashuset i Hässleholm.

Under dagen kommer vi bl.a. få uppleva spännande föredrag och utbildningar inom ämnen som besöksflödesdata, analys och redovisning av internationella miljödata, nationell- och regional statistikvisualisering på karta och kraften i datavisualisering.

Nu uppdaterat med presentationer från föredragshållarna.

high_cout_collage

Kart- och GISdagen 1 december 2016
2016-12-01

Välkomna till årets Kart- och GISdag!

Evenemanget hålls traditionsenligt i början av december, den här gången på High Court i Malmö – gamla hovrätten, där du får uppleva en del av Malmös kulturhistoria. Dagen innehåller föredrag med anknytning till GIS i verksamheter.

Välkommen att delta i Malmö den 1 december!

ren

Geografiska analyser för samspel mellan människa och miljö
2016-10-28

Välkomna till ett seminarium om geografiska analyser för ekologi och miljö. Vi får lära oss om, och se exempel på analyser för ekosystemtjänster och blågröna planer. Seminariet vänder sig både till dig som är GIS-expert och till mer GIS-ovana användare som arbetar med frågor inom ekologi, natur och miljö.

toppbild

SamGIS Skånes vårseminarium och årsmöte 2016-04-14
2016-04-14

Välkomna till SamGIS Skånes vårseminarium med årsmöte. Passa på att få nya insikter och nätverka. Ta tåget till Trelleborg och se den nya Trelleborgsbanan. I år kommer vi att ha tema infrastruktur. Vi träffas i det fantastiska Rådhuset i Trelleborg. En lokal med historia. Boka dagen!

SamGIS Skånes årsmöte hålls den 14 april 2016 i samband med SamGIS Skånes vårseminarium. Föreningens medlemmar hälsas välkomna att delta.

Kallelse och handlingar (http://www.samgis.m.se/kallelse-till-arsmote-2016-i-foreningen-samgis-skane/)

byggnader_3d

Geodataförädling från 2D till 3D den 17 februari 2016
2016-02-17

Nu uppdaterad med bilder från dagen!

SamGIS Skåne bjuder in till en heldag om geodataförädling. Under dagen kommer du att få veta vad som händer på Lantmäteriet avseende deras direkttjänster mm. Det kommer vidare att bli lärarledda övningar där du får skapa 3D-modeller av landskapet och byggnader samt få exempel på hur dessa sedan kan användas. Syftet med workshopen är att du efter dagens slut skall känna till vad som finns samt handgreppen för hur data kan användas i olika system. Till workshopen kommer vi att använda aktuell data från geodataportalen över en kommun i södra Sverige.

Kart- och GIS-dagen 2 december 2015
2015-12-02

Nu uppdaterat med alla presentationer!

Hjärtligt välkomna till årets GIS-händelse i Skåne. SamGIS Skåne bjuder härmed in er till en heldag med intressanta föredrag och information. Vi kommer att hålla till i den historiskt intressanta miljön på Sankt Gertrud i Malmö. Det finns goda förbindelser med både regional och lokaltrafik.

Välkommen att delta i Malmö onsdagen den 2 december!

GEOINFO 2015 den 7-8 oktober

Tid: 2015-10-07, kl
Plats: Jörgen Kocksgatan 7A Malmö

Välkomna till mötesplats GEOINFO 2015 i Malmö. Lär dig av experter och möt andra i branschen! Den 7-8 oktober är det dags för den årliga mötesplatsen för användare och producenter av geografisk information och geografisk IT.

SamGIS Skåne tillsammans med ULI Geoforum hälsar dig varmt välkommen till GEOINFO på Slagthuset i Malmö. Observera att medlemmar i SamGIS Skåne får rabatt på avgiften. Ange att du är medlem i anmälningsformuläret. Anmälan och program finns här:

Vad gör en tjänsteleverantör i GIS – 27 augusti
2015-12-27

Välkomna till en dag med möjlighet att få information om vad tre olika tjänsteleverantörer arbetar med inom GIS. Tjänsteleverantörer (konsulter) arbetar ofta på beställning av en kund. De gör specifika lösningar som i många fall blir unika för varje uppdrag. Det gör att det kan vara lite svårare att veta vad de arbetar med.

Under dagen besöker vi Metria, Sweco och Tyrens i Malmö. Samtliga får en timme på sig att berätta vad de arbetar med och även möjlighet för er att ställa frågor. Ni ges även möjlighet att i transporten mellan de olika leverantörerna diskutera med varandra.

Program

Vi kommer att starta vår dag på Lundavägen 56 och avsluta den på Isbergs Gata 15, Malmö. Mellan de olika stoppen kommer vi att transportera oss till fots eller med buss. Det innebär att det är lättast att åka kollektivt till workshopen. Om ni kommer med bil, meddela detta i kommentarfältet vid anmälan, så återkommer vi med förslag till parkering. Efter kl 16 kommer det att ges möjlighet, för de som så önskar, att fortsätta diskussionerna i gruppen.

09.30 Fika och registrering

09.50 Inledning med Jeanette, Marianna och Peter, SamGIS Skåne

10.00 Metria

Metria berättar och visar sin verksamhet.

11.00 Promenad till restaurant

11.30 Lunch

12.30 Promenad till Sweco

 

13.00 Sweco

Sweco berättar och visar sin verksamhet.

14.00 Kaffe/fika

14.30-15.00 Promenad till Tyréns

15.00 Tyréns

Tyréns berättar och visar sin verksamhet.
Deltagaravgift inkl kaffe och lunch är 250 kronor. Avgiften kommer att faktureras i efterhand.

SamGIS Skånes vårseminarium 2015
2015-04-14

SamGIS Skåne inbjuder till ett heldagsseminarium på Fredriksdal den 14 april 2015


Årets vårseminarium kommer i år att handla om ämnet kartografi: hur man i olika kartografiprojekt bl.a. har arbetat med symbologi, tillgänglighet i kartor, kartografi anpassat för höga hastigheter och även en utblick i vilka framtidens utmaningar inom kartografin är. Hur får du din karta att sticka ut, att förmedla ditt budskap och skapa förståelse hos betraktaren?


Fredriksdal museer och trädgårdar ligger i en fantastisk miljö på gångavstånd från Helsingborgs centrum.

 


Anton Westholm, Region Skåne: Färgproblem: klänningar och kartor

Eric Jeansson, Göteborgs Stad: Göteborgs arbete med tredimensionella ……..

Peter Alstorp, Sweco: Kartografi i hög hastighet.

Lars Harrie, Lunds Universitet: Kartografi i geodataportalen.

Cecilia Jansson, ESRI: En karta under skid-VM i Falun? Inga problem!


Program


09.00  Välkomstfika


09.30  Inledning med Peter Rothstein,
ordförande SamGIS Skåne09.35  Färgproblem – klänningar och kartor


Färg är en väldigt vanlig informationsbärare i vår vardag; vi stötet på det i allt ifrån trafikljus till vattenkranar. Och likaså används ofta färg för att illustrera olika geografiska förhållanden i kartor. Det kan vara färgskalor för statistik, eller utstickande färg på en vandringsled i en terrängkarta. Samtidigt så har ungefär en av tjugo personer någon form av färgsinnesdefekt, vilket kan försvåra eller rent av omöjliggöra läsning av kartan om färgsättningen gjorts utan eftertanke. Hur hanterar vi färg som informationsbärare på bästa sätt? 

Anton Westholm, GIS-utvecklare/analytiker, Enheten för Samhällsanalys, Region Skåne

10.05  Göteborgs arbete med tredimensionella stadsmodeller och
visualiseringar för medborgarkommunikation


Eric Jeansson, GIS-chef, Göteborgs Stad


10.45  Bensträckare


10.55  Kartografi med hög
hastighetFöredraget behandlar möjligheter och svårigheter med kartproduktion för stora
områden och höga krav till Sveriges flygvapen. Produktionen är både för tryck
på papper och digital hantering och har bl.a. utförts med hjälp av ArcGIS och
FME.
Peter Alstorp, GIS-konsult med inriktning kartografi, Sweco


11.25 SamGIS Skånes årsmöte & stipendieutdelning

Se handlingar på separat sida!


12.10  Lunch


13.00  Rundvandring i Fredriksdal13.50  Kartografi i geodataportalen


Flera
myndigheter har nu skapat visningstjänster (WMS-tjänster) för sina geodata. En
viktig frågeställning är hur dessa tjänster ska kunna kombineras för att skapa
kartografiskt bra produkter. Denna frågeställning är grunden för ett pågående
SIS-projekt inom webbkartografi (TK570); målet med projektet är att skapa
kartografiska riktlinjer för de som skapar visningstjänster. I detta föredrag
kommer vi att beskriva detta SIS-projekt. Vi kommer även att redovisa
resultatet av ett användartest som gjorts vid Lunds universitet för att
utvärdera ett par av dess riktlinjer.

Lars Harrie, Universitetslektor,
Lunds Universitet14.30  Eftermiddagsfika

15.00  En karta under
skid-VM i Falun? Inga problem!


Skid-VM i Falun lockade över 200 000 besökare under
slutet av februari 2015. Som en del av upplevelsen togs även flera digitala tjänster
fram. Esri Sverige bidrog med bakgrundskartor och Points of Interest. I föredraget får du höra mer om de kartografiska lösningar
som har använts, de utmaningar som vi har stött på under arbetets gång med
allt från bristande data till begreppsförvirring. Värdefulla kunskaper om
evenemangsplanering, kommunsamarbeten och kartografi utlovas! 
Cecilia Jansson, GIS-konsult, ESRI Sverige

15.40  Avslutning

Seminarieavgift 900:- för medlem, alt. 1300:- för icke medlem. Lunch och kaffe ingår i avgiften. 

Sista anmälningsdag tisdagen den 7 april.